TXUKUN MUNGIA

Eroski city eta beste denda eta osteleritza lokalen artean kkatuta dago. Ekipamenduak: 3 garbigailu txikiak (8kg), 2 garbigailu haundiak (18klg) eta 2 lehorgailu. Txartelakin ordaintzekoa modua

Kontaktua

Info@txukun.com

©Txukun Garbiketa Argia 2024 - Powered by Myfly-services