TXUKUN GERNIKA

Eroski barruan kokatuta, erosketak egiten edo kafetegi barruak itxoin dezakezu garbiketa egiten den bitartean. Ekipamenduak: 2 garbigailu txikiak (8kg), 3 garbigailu haundiak (16klg) eta 2 lehorgailu. Txartelakin ordaintzekoa modua

Kontaktua

Info@txukun.com

©Txukun Garbiketa Argia 2024 - Powered by Myfly-services