TXUKUN ESKORIATZA

Eroski city barruan gare, erosketak agin ahal izateko garbiketa egiten den bitartean. Ekipamenduak: 2 garbigailu txikiak (8kg), 1 garbigailu haundiak (16klg) eta 2 lehorgailu. Txartelakin ordaintzekoa modua

Kontaktua

Info@txukun.com

©Txukun Garbiketa Argia 2024 - Powered by Myfly-services